به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزدا" />  
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزدا" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ممنوعيت برداشت لاله واژگون از مراتع اسدآباد
بازدید : 191 6 ارديبهشت 1400 ساعت 12:37 شماره :84778
رئیس اداره منابع طبیعی اسدآباد:
ممنوعيت برداشت لاله واژگون از مراتع اسدآباد

 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان: بهزاد شاهمرادی رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرستان اسدآباد از ممنوعيت برداشت لاله واژگون و گونه هاى گياهان دارويى از مراتع اين شهرستان خبر داد و با اشاره به ممنوعيت برداشت گياهان دارويى از عرصه منابع طبيعى و ملى شهرستان افزود: شهرستان اسدآباد داراى 43 گونه گياهان دارويى مرتعى است كه برداشت اين گونه ها كاملاً ممنوع بوده و موردى از برداشت آزاد گياهان دارويى از مراتع شهرستان نداريم.
شاهمرادى خاطرنشان كرد: هر ساله به صورت مزايده اى برداشت كتيرا در عرصه منابع طبيعى شهرستان انجام مى گرفت كه امسال به علت سير قهقرايى مراتع و خشكسالى هر گونه تيغ زدن و برداشت كتيرا از گون در مراتع این شهرستان ممنوع است.
وى در ادامه با اشاره به ورود عشاير به شهرستان اسدآباد نيز توضيح داد: هر ساله 15 ارديبهشت ماه عشاير وارد سامانه هاى عشايرى شهرستان مى شدند كه امسال به علت شرايط خشكسالى و وضعيت جوى براساس توافقات انجام شده عشاير 10 روز جلوتر از موعد مقرر وارد شهرستان شده اند و در مسير ورود به سامانه هاى عشايرى خود هستند.
گفتنی است: هر ساله عشاير در چهار سامانه عشايرى شهرستان شامل چيچ كلو، چپقلو، شيلاندر عليا و حسي نآباد خنداب استقرار مى يابند.
 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :