پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کار گاه آموزشی کاداستر اراضی ملی ودولتی استان همدان برگزار شد
بازدید : 246 17 مهر 1398 ساعت 11:9 شماره :65008

کار گاه آموزشی کاداستر اراضی ملی ودولتی استان همدان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان صبح امروز کارگاه آموزشی کاداستراراضی ملی و دولتی استان همدان با حضور معاون وکارشناسان دفتر ممیزی وحد نگاری سازمان جنگلها، روسای ادارات منابع طببعی وآبخیزداری شهرستانها و کارشناسان  ذیربط درسالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

رضا الوندی معاون حفاظت واموراراضی منابع طبیعی استان همدان دررابطه با برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: به منظورآشنایی هرچه بیشترمدیران و کارشناسان با قوانین و مقررات مربوطه و نحوه انجام فرآیند کاداستر، این کارگاه آموزشی برگزار شد و شرکت کنندگان با نحوه اصلاح و بازنگری پلاک های ثبتی آشنا شدند.

وی به فرآیند اجرای طرح کاداستر اشاره کرد و افزود: اجرای طرح کاداستر و صدور سند تک برگ کاداستری دارای مراحلی است که هر مرحله از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار می باشد.

الوندی ادامه داد: این مراحل شامل جمع آوری مستندات اجرای مقررات ملی شدن اراضی و تطبیق مستندات با نقشه موجود، اصلاح هندسی نقشه بر اساس مستندات اجرای مقررات و با کمک نقشه های 1/۲۵۰۰۰، عکس های ماهوارهای و عکس های هوائی مقارن با سال تصویب قانون و بررسی نقشه اصلاحی در کمیته فنی ممیزی و اخذ تائیدیه کمیته مذکور و ارسال نقشه اصلاحی به واحد ثبتی مربوطه جهت صدور سند تک برگ کاداستری می باشد.

مجید ملکی رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی منابع طبیعی استان همدان اجرای طرح کاداستر را بسیار مهم برشمرد و اظهار داشت: از آنجائی که با صدوراسناد تک برگ کاداستری نقشه اصلاحی با طبیعت مطابقت پیدا می کند وضعیت حقوق مالکیت اشخاص و دولت در پلاک ثبتی مربوطه تعیین تکلیف قطعی شده که بدین صورت ضمن تثبیت مالکیت دولت، از سوء استفاده های احتمالی و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری به عمل می آید.

گفتنی است در این کار گاه آموزشی به پرسشها وابهامات همکاران شهرستانی درنحوه اجرای کاداستر اراضی ملی ودولتی توسط معاون دفتر ممیزی وحد نگاری سازمان جنگلها پاسخ داده شد .

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :