تپه ماسه‌ای (sand dune) چیست؟
شکل‌هایی از ناهمواری‌های ماسه‌ای که بر اثر باد ایجاد می‌شود.
<< <<