تماس با ما

آدرس :  همدان- بلوار فلسطین- روبروي باغ ايراني اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

کدپستی : 6518699654

دورنگار :   34224648-34243600
تلفنخانه :
34222265-34210432-34222836

دفتر مدير كل : 34226120-34224852-34210908 

روابط عمومی : 34210699 
تلفن گویا :
       34222264 

يگان حفاظت منابع طبیعی 1504 
پست الکترونیکی مدیرتار نما :
maa9865@gmail.com
پست الکترونیکی اداره  :
         Hamadan@Frw.org.ir


 
فرم پيشنهادات
دريافت کننده:
نام و نام خانوادگی:  
ايميل فرستنده:       
موضوع:
پيغام:
فایل ضمیمه:
کد:
  (حروف مشاهده شده را وارد نماييد)